S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

» Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-SHOP YOGAJOGA.CZ

Květen 2018

Bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně.

S ohledem na změny v právních předpisech týkajících se ochrany Vašich osobních údajů jsme pro Vás níže připravili přehled zásadních informací, které by Vás mohly zajímat. Obsahují informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, či třeba jaká práva v jejich souvislosti můžete uplatnit.

Chtěli bychom Vás rovněž ujistit o tom, že jsme zavedli technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.

 

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je YOGAJOGA s.r.o., se sídlem Vodičkova 15, Praha 1, IČ: 24257010, zapsaná Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.198047 (dále jako „správce“).

Vhodnými kontaktními údaji jsou telefon: +420 777 237 982, či e-mail: info@yogajoga.cz.

2. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ

Dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to konkrétně:

  1. identifikačních údajů (jako je jméno, příjmení apod.); a
  2. kontaktních údajů (jako je adresa, telefon, e-mail apod.).

 

3. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pro následující účely a na základě uvedených právních titulů:

  1. prodej zboží a související administrace, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, a dále na základě plnění nám uložených právních povinností, zejména v oblasti daňové a účetní; a
  2. představení společnosti a podpora rozvoje – marketing, a to na základě našeho oprávněného zájmu na podpoře naší společnosti a zlepšování našich služeb, či v jistých případech na základě Vašeho souhlasu.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování dochází, uchováváme pouze po určitou dobu. Po jejím uplynutí je odstraňujeme. Jedná se konkrétně:

  1. v souvislosti s prodejem zboží a související administrací o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 10 let;
  2. v souvislosti s představením společnosti a podporou rozvoje – marketingu do doby, než předmětný souhlas odvoláte, či po dobu 1 roku.

5. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zpracování Vašich osobních údajů může dojít k jejich předání či zpřístupnění následujícím zpracovatelům, kteří provádějí zpracování na základě našeho pokynu (tito nemohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro své účely):

  1. provozovatel webových stránek a e-shopového rozhraní;
  2. externí marketingový specialista; a
  3. poskytovatel e-mail marketingových služeb.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů může dojít rovněž k jejich předání či zpřístupnění dalším správcům osobních údajů, nicméně pouze na základě zvláštních právních předpisů.

6. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Uplatnění Vašich práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich níže uvedených práv, či se pouze na cokoli doptat, máte možnost tak učinit prostřednictvím e-mailu info@yogajoga.cz či na výše uvedené doručovací adrese.

Vaši žádost vyřešíme vždy nejpozději do 1 měsíce. Výjimečně může dojít k prodloužení této lhůty, o tom bychom Vás však včas informovali.

6.2. Právo odvolat Váš souhlas

Máte právo odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile od Vás takový požadavek obdržíme, zajistíme, aby již nedocházelo ke zpracování osobních údajů, které bylo na předmětném souhlasu založeno.

6.3. Právo na přístup

Z tohoto informačního listu víte obecně, jaké osobní údaje, proč a jak dlouhou o Vás zpracováváme. Máte však právo na přístup ke konkrétním zpracovávaným osobním údajům o Vás a případně i na kopii těchto údajů.

První takovou kopii Vám poskytneme bezplatně, další však již s administrativním poplatkem 250,- Kč (dvěstěpadesát korun českých).

6.4. Právo na opravu

Máte právo na to, abychom o Vás zpracovávali pouze přesné a úplné údaje. Pokud tomu tak není, máte právo na opravu či doplnění těchto údajů.

6.5. Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom v jistých případech vymazali Vaše osobní údaje. Učiníme tak, pokud jsou pro to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

6.6. Právo na omezení zpracování

Máte rovněž právo požadovat, abychom v určitých případech a na jistý čas (nikoli natrvalo, na rozdíl od práva na výmaz) omezili zpracování Vašich osobních údajů.

6.7. Právo na přenositelnost

Máto právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě plnění smlouvy uzavřené s Vámi v našich elektronických databázích, předali v běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

6.8. Právo vznést námitku

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.

6.9. Právo podat stížnost

Rovněž máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů dozorovému úřadu, konkrétně Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

M2Q1ZTF